Tìm hiểu về web Developer

Web Developer có nhiệm vụ xây dựng website, thiết kế hiển thị trên trang chủ, cũng như bố cục và tính năng của trang web.  1. Tổng quan vị trí Công vi

Read More

Có nên sơn khi tường bị ẩm không?

Thông thường khi sơn nhà người ta sẽ để tường thật khô để cho lớp sơn dễ dàng kết dính với bề mặt tường hơn. Vậy nếu tường bị ẩm thì có thể sơn được k

Read More