tin tức

Quy định giấy ủy quyền trong công bố mỹ phẩm

Oceanlaw là đơn vị công bố mỹ phẩm trên 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi hỗ trợ quý khách hàng tối đa. Nhiều khách hàng liên hệ đến Oceanlaw hỏi về Quy định giấy ủy quyền trong công bố mỹ phẩm, bởi mỗi một quốc gia sẽ có những yêu cầu riêng. Mời các bạn quan tâm theo dõi bài viết sau đây:

Quy định về giấy ủy quyền trong công bố mỹ phẩm nhập khẩu :

1. Ngôn ngữ trình bài trong POA phải là tiếng việt, tiếng anh hoặc sử dụng song ngữ tiếng Việt, tiếng Anh.
2. Nội dung trong giấy ủy quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của nhà sản xuất, Nếu mà bên ủy quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần phải nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất.
– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền nhập khẩu mỹ phẩm.
– Phạm vi ủy quyên của người đứng tên trong công bố mỹ phẩm và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.
– Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền.
 – Thời hạn ủy quyền trong công bố lưu hành mỹ phẩm.
– Lời cam kết của nhà sản xuất, chủ sở hữu sản phẩm về cung cấp đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ tại Việt nam.
– tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên ủy quyền.

Quy định giấy ủy quyền trong công bố mỹ phẩm

Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu:

1. Hồ sơ công bố mỹ phẩm sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ và nộp online trên trang của Cục quản lý dược – Bộ y tế:
– Đối với mỹ phẩm nhập khẩu : tổ cức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.
– Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước: Tổ chức cá nhân đưa sản phẩm ra thị trường nộp hồ sơ tại Sở y tế nơi doanh nghiệp đặt nhà máy sản xuất. Mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu vẫn được coi là sản phẩm sản xuất trong nước.
– Nếu là sản phẩm kinh doanh trong khu vi phạm thương mại thì sẽ thực hiện công bố tại Ban quản lý khu kinh tế; 

Tham khảo thêm: https://diltohbacchahaiji.com/quy-dinh-giay-uy-quyen-trong-cong-bo-my-pham

Việc giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm:

– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ công bố và nộp lệ phí công bố theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
– Trường hợp hồ sơ công bố không đáp ứng được yêu cầu của Thông tư thì trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố biết các nội dung chưa đáp ứng để doanh nghiệp tiến hành sửa đổi, bổ sung.

Hồ sơ bổ sung của đơn vị sẽ bao gồm :

– Văn bản giải trình về việc sửa đổi, bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố;
– Phiếu công bố mỹ phẩm kèm theo đó là dữ liệu công bố hoặc tài liệu khác được sửa đổi, bổ sung;

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng theo quy định của thông tư này, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có trách nhiệm ban hành số tiếp  nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung không đáp ứng được theo quy định của thông tư thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra văn bản không cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trên đây là thông tin mà Oceanlaw đã cung cấp cho khách hàng về quy định trong công bố mỹ phẩm. Để khách hàng tham khảo cũng như có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại Oceanlaw xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau;

Comment here