Công nghệtin tức

Lập thông báo điều chỉnh khi doanh nghiệp chuyển địa điểm

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP về quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn, đối với hành vi nộp chậm Thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn cần điều chỉnh và cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến khi thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau 10 đến 20 ngày tính từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới, thì sẽ phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Như vậy, doanh nghiệp cần lập thông báo điều chỉnh kịp thời để tránh mức phạt không đáng có như trên theo hướng dẫn sau:
Đối với trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh nhưng công ty vẫn muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì:
– Nếu không thay đổi mã số thuế và cơ quan quản lý thuế trực tiếp nhưng doanh nghiệp vẫn muốn sử dụng hóa đơn đặt in đó thì:
Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.
Tiến hành gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

lập thông báo điều chỉnh hóa đơn

– Nếu thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp và doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì:
Phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan quản lý thuế nơi chuyển đi.
Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn.
Gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng.
Lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan quản lý thuế nơi chuyển đến (cần nêu rõ số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng).
Đối với trường hợp doanh nghiệp khi thay đổi tên, địa chỉ thông báo phát hành số lượng hoá đơn còn tiếp tục sử dụng nhưng không có hoá đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng chung mẫu hoá đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hoá đơn không đủ hoá đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới hoặc được phân bổ để làm hoá đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành.
Đối với trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh nhưng công ty không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành ghi địa chỉ cũ thì:
Doanh nghiệp thực hiện huỷ số hoá đơn đã thông báo phát hành ghi địa chỉ cũ nhưng chưa sử dụng hết và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan quản lý thuế nơi chuyển đi, đồng thời thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến sau khi đã đặt in hóa đơn mới.
Trên đây là những hướng dẫn cụ thể trong từng trường hợp khi doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in. Mong rằng những chia sẻ này đã giúp ích cho bạn đọc.

https://prbtrans.com/loi-ich-cua-he-thong-khai-thue-qua-mang-doi-voi-doanh-nghiep/

https://prbtrans.com/danh-gia-robot-hut-bui-ecovacs-deebot-dg36/

Comment here