tin tức

Kiểm soát hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử của DN

Việc triển khai sử dụng rộng rãi hóa đơn điện tử đã và đang giúp cơ quan thuế kiểm soát tốt tình trạng xuất lùi ngày hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ.

Vì sao doanh nghiệp lại xuất lùi ngày hóa đơn?

Thực tế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có nhiều trường hợp phát sinh, ví dụ như cuối tháng hai bên mới chốt công nợ, mà phải thực hiện việc kiểm tra vài ngày mới xong, do vậy, ngay trong ngày hóa đó không thể xuất hóa đơn được ngay mà phải chờ mấy hôm sau mới xuất được.

Hoặc, bên mua mua hàng của bên bán trong cả tháng 11, đến ngày 30/11 hai bên mua và bán mới check được bảng kê hàng của cả tháng, tuy nhiên, trong ngày 30/11 chưa thể chốt xong được. Mãi đến ngày 5/12 mới chốt xong. Nếu như không lùi được thì bên bán chỉ xuất cho bên mua hóa đơn được vào ngày 5/12 mà không xuất đúng tháng phát sinh mua hàng của bên mua là tháng 11.

xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, khi xuất hóa đơn, tức là đã ghi nhận doanh thu tính thuế và thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đóng thuế VAT sớm. Do vậy, nhiều doanh nghiệp có xu hướng xuất lùi ngày hóa đơn để có thể lùi thời gian đóng thuế lại. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình kiểm soát việc nộp thuế của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp.

Kiểm soát hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử

Việc xuất lùi ngày đối với hóa đơn giấy có thể dễ dàng xảy ra, tuy nhiên, khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, việc xuất lùi ngày hóa đơn điện tử là điều khó xảy ra. Tại Thông tư 68/2019/ TT-BTC đã quy định rõ về thời điểm lập hóa đơn điện tử, do đó, doanh nghiệp cần nghiêm tục thực hiện. Các bên cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cũng cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí điều kiện cung cấp mà Thông tư 68 đưa ra.

Do đó, khó có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử. Với cá đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cố ý cho phép doanh nghiệp xuất lùi ngày hóa đơn điện tử sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mức độ rủi ro vô cùng lớn. Do vậy, việc kiểm soát hành vi xuất lùi ngày hóa đơn điện tử sẽ đảm bảo hơn rất nhiều so với việc kiểm soát hóa đơn giấy.

Như vậy có thể thấy, hóa đơn điện tử không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp trong việc tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn nhân lực; mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý thuế của cơ quan thuế. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn thành việc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử.
https://diltohbacchahaiji.com/

https://diltohbacchahaiji.com/98-mau-to-roi-brochure-dep-cua-vietadv/

Comment here